Rørelser – kunstuddannelsernes podcast

Laura Navndrup Black og den deltagende dans

Kunst, der ikke har én kunstner med stort K som afsender, men i stedet bliver til i en kollektiv samskabelse med folk, som ikke er kunstnere – det er en grundpræmis på uddannelsen i Dance and Participation på Den Danske Scenekunstskole. Uddannelsen ledes af Laura Navndrup Black, som selv skaber koreografisk kunst sammen med børn og unge og afsøger nye barn-voksen-relationer gennem sin dansepraksis.

Micaela Kühn og inklusion i kunst

Hvordan oplever man kunst, hvis man f.eks. sidder i rullestol, ikke kan høre eller er svagtseende? Er institutionerne, kunstnerne og selve værkerne inkluderende nok? På Kunstuddannelserne kan de studerende for tiden følge et kursus med titlen “Who is in? Inclusion and participation in art”, hvor Micaela Kühn Jara deler ud af sine erfaringer og forbereder de studerende på at gøre deres kunst mere tilgængelig for alle.

Jenny Gräf Sheppard og lydene mellem os

Vi hører ikke bare med vores ører; vi hører med hele kroppen, og vi eksisterer bl.a. på kloden gennem forskellige lydlige relationer. Men kan nye forståelser af lytning ændre vores måde at være her med hinanden på? Kan lyd eksempelvis gavne folk med psykiske lidelser? Kan den hjælpe folk med alzheimers med at huske? Eller stimulere knoglevækst? På Laboratoriet for Lyd på Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler i København undersøger Jenny Gräf Sheppard selve vores forhold til lyd og lytning gennem eksperimenter, workshops og et projekt hun kalder Sounding Bodies.

Læs mere om Sounding Bodies på www.soundingbodies.kunstakademiet.dk

Læs mere om Det Æstetiske Øre på www.detæstetiskeøre.dk og om udstillingen på Rønnebæksholm på www.roennebaeksholm.dk/events/det-aestetiske-oere

Mikkel Schou og "klassisk" musik i det 21. århundrede

Er klassisk musik relevant i det 21. århundrede? Ikke så meget for Mikkel Schou, der lige straks er færdiguddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København som klassisk guitarist – en titel han nok aldrig vil bruge om sig selv. I stedet har han stiftet et postinstrumentalt ensemble og fokuserer udelukkende på helt ny musik af unge komponister skrevet for playstation-controllere, højttalersystemer og utraditionelle instrumentsammensætninger.

Klimafristen er udløbet

I 2050 vil vi være ca. 10 milliarder mennesker på jorden, der skal deles om knappe ressourcer og leve med uforudsigelige klimakatastrofer, folkevandringer og pandemier. Men den virkelighed kan være svær at forholde sig til i dag, selvom tegnene allerede viser sig på forskellige måder i vores hverdag. Filmdokumentarist Ömer Sami filtrerer miljø- og klimatruslerne gennem en 11-årig drengs øjne. Og musiker Morten Carlsen forsøger at få sine studerende til at tænke utopiske fremtidsscenarier ind i deres kunst. Alt imens mener forfatter Lars Skinnebach, at kunsten nu må forholde sig til en virkelighed efter klimafristen er overskredet.

Improvisation

Hvad er improvisation? Er det et værktøj, et middel eller et mål i sig selv? Og inden for hvilke kunstarter finder man improvisation? Hvem arbejder med det? Og hvordan? På Syddansk Musikkonservatorium arbejder Kristine Heebøl med improvisation og tilstedeværelsen i nuet gennem folkemusik og -dans. På Den Danske Scenekunstskole lærer Jonathan Paul Cook sine skuespilstuderende, hvordan man lader underbevidstheden regere og gør sig disponibel for situationen.

Personlige historier

Hvad sker der, når man deler helt personlige erfaringer fra en scene eller gennem et kunstværk? Lawand Shakur Othman alias Turkman Souljah fortalte gennem sit afgangsprojekt fra Rytmisk Musikkonservatorium sin families historie om en flugt fra Irak. Men hvad sker der, når man fortæller historier om migration, vold og andre voldsomme livsfortællinger uden at have gennemlevet dem selv? Inger Eilersen fra Den Danske Scenekunstskole skaber dokumentariske forestillinger, der tager udgangspunkt i andres personlige fortællinger. Men hvordan overgiver hun magten til dem med erfaringerne? Er det nødvendigt?

Digitale konsekvenser

Hvad vil det sige at arbejde digitalt med kunst? Har det digitale en materialitet? Og kan et digitalt interface videregive menneskelige følelser? På Kunstakademiets Billedkunstskoler i København arbejder Honey Beckerlee med skulpturer af elektronisk affald og materialer, der knytter sig til digitale teknologier. På DIEM i Aarhus skaber Mia Ghabarou elektronisk musik på computere, men leder efter muligheder for at få sin krop og følelser inkorporeret i musikken.