Rørelser – kunstuddannelsernes podcast

Lars Vega, Jonas Lajboschitz og madtanterne

Lars og Jonas er gode venner. De drikker kaffe, bajere og har en intern humor, hvor de driller hinanden og taler i en hård tone. Og så har de gået på Den Danske Filmskole sammen, hvor de i sommer dimitterede med afgangsfilmen ‘Madtanterne’, der med absurd humor behandler emner som alkoholisme, handicap og relationer – og efterlader seeren “med en sten i skoen”, som de selv siger.

Franziska Hoppe og fysikmisundelsen

Er grundlaget for vores nuværende økonomiske system udtænkt af mænd, der boede hjemme hos deres mødre, fik vasket tøj og lavet mad? Er vores økonomiske modeller lidt for kraftigt inspireret af naturvidenskaben i deres beskrivelser af det rationelt tænkende menneske? Franziska Hoppe har taget afgang fra Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler med et værk, der sammenkæder Isaac Newtons opdagelse af tyngdekraften under et pest-lockdown i 1600-tallet med konsekvenserne af det kapitalistiske samfund.

Liv Vester Larsen og rammerne for at skabe

Har naturen en indvirkning på vores kreative evner, eller hvilke rammer har man brug for for at kunne skabe? Liv Vester Larsen går en tur i naturen hver eneste dag. Det er sådan hun får idéer og energi til at skabe – og det gør hun gennem sit virke som violinist og komponist, som studerende på Syddansk Musikkonservatorium og i sit undersøgende og mangefacetterede projekt Creative Without Nature.

Margrethe Langer Bro og musik på intensiv

Ind og ud af bedøvelse og operationsstuer, bippende maskiner, der holder dig i live og monitorerer din puls, hjerterytme og vejrtrækning dag og nat – at være indlagt på en intensivafdeling kan være en traumatisk oplevelse. Netop derfor får flere sygehuse besøg af studerende fra både Syddansk og Det Jyske Musikkonservatorium, som spiller små intime koncerter for sengeliggende intensivpatienter og bidrager med ro og mening i en stressende og måske håbløs situation. Pianist og underviser Margrethe Langer Bro klæder de studerende på og undersøger gennem sit eget virke og projektet “Health care performances” musikkens potentielle roller i sundhedsvæsenet.

Foto: Tonny Foghmar, Aarhus Universitetshospital.

Laura Navndrup Black og den deltagende dans

Kunst, der ikke har én kunstner med stort K som afsender, men i stedet bliver til i en kollektiv samskabelse med folk, som ikke er kunstnere – det er en grundpræmis på uddannelsen i Dance and Participation på Den Danske Scenekunstskole. Uddannelsen ledes af Laura Navndrup Black, som selv skaber koreografisk kunst sammen med børn og unge og afsøger nye barn-voksen-relationer gennem sin dansepraksis.

Micaela Kühn og inklusion i kunst

Hvordan oplever man kunst, hvis man f.eks. sidder i rullestol, ikke kan høre eller er svagtseende? Er institutionerne, kunstnerne og selve værkerne inkluderende nok? På Kunstuddannelserne kan de studerende for tiden følge et kursus med titlen “Who is in? Inclusion and participation in art”, hvor Micaela Kühn Jara deler ud af sine erfaringer og forbereder de studerende på at gøre deres kunst mere tilgængelig for alle.

Jenny Gräf Sheppard og lydene mellem os

Vi hører ikke bare med vores ører; vi hører med hele kroppen, og vi eksisterer bl.a. på kloden gennem forskellige lydlige relationer. Men kan nye forståelser af lytning ændre vores måde at være her med hinanden på? Kan lyd eksempelvis gavne folk med psykiske lidelser? Kan den hjælpe folk med alzheimers med at huske? Eller stimulere knoglevækst? På Laboratoriet for Lyd på Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler i København undersøger Jenny Gräf Sheppard selve vores forhold til lyd og lytning gennem eksperimenter, workshops og et projekt hun kalder Sounding Bodies.

Læs mere om Sounding Bodies på www.soundingbodies.kunstakademiet.dk. Læs mere om Det Æstetiske Øre på www.detæstetiskeøre.dk og om udstillingen på Rønnebæksholm på www.roennebaeksholm.dk/events/det-aestetiske-oere

Mikkel Schou og "klassisk" musik i det 21. århundrede

Er klassisk musik relevant i det 21. århundrede? Ikke så meget for Mikkel Schou, der lige straks er færdiguddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København som klassisk guitarist – en titel han nok aldrig vil bruge om sig selv. I stedet har han stiftet et postinstrumentalt ensemble og fokuserer udelukkende på helt ny musik af unge komponister skrevet for playstation-controllere, højttalersystemer og utraditionelle instrumentsammensætninger.

Klimafristen er udløbet

I 2050 vil vi være ca. 10 milliarder mennesker på jorden, der skal deles om knappe ressourcer og leve med uforudsigelige klimakatastrofer, folkevandringer og pandemier. Men den virkelighed kan være svær at forholde sig til i dag, selvom tegnene allerede viser sig på forskellige måder i vores hverdag. Filmdokumentarist Ömer Sami filtrerer miljø- og klimatruslerne gennem en 11-årig drengs øjne. Og musiker Morten Carlsen forsøger at få sine studerende til at tænke utopiske fremtidsscenarier ind i deres kunst. Alt imens mener forfatter Lars Skinnebach, at kunsten nu må forholde sig til en virkelighed efter klimafristen er overskredet.