Rørelser – kunstuddannelsernes podcast

Personlige historier

Hvad sker der, når man deler helt personlige erfaringer fra en scene eller gennem et kunstværk? Lawand Shakur Othman alias Turkman Souljah fortalte gennem sit afgangsprojekt fra Rytmisk Musikkonservatorium sin families historie om en flugt fra Irak. Men hvad sker der, når man fortæller historier om migration, vold og andre voldsomme livsfortællinger uden at have gennemlevet dem selv? Inger Eilersen fra Den Danske Scenekunstskole skaber dokumentariske forestillinger, der tager udgangspunkt i andres personlige fortællinger. Men hvordan overgiver hun magten til dem med erfaringerne? Er det nødvendigt?

Digitale konsekvenser

Hvad vil det sige at arbejde digitalt med kunst? Har det digitale en materialitet? Og kan et digitalt interface videregive menneskelige følelser? På Kunstakademiets Billedkunstskoler i København arbejder Honey Beckerlee med skulpturer af elektronisk affald og materialer, der knytter sig til digitale teknologier. På DIEM i Aarhus skaber Mia Ghabarou elektronisk musik på computere, men leder efter muligheder for at få sin krop og følelser inkorporeret i musikken.