Morten Svenstrup og lytningens nærvær

Hvad vil det sige at lytte? Og kan man træne sig til at blive en bedre lytter? Morten Svenstrup underviser bl.a. konservatoriestuderende i lytning og tager os med ud i en skov for at gøre opmærksom på, hvad der sker, når man bliver opmærksom på sin egen lytning, og hvad det gør ved ens måde at være i verden på.

Pauline Oliveros’ sonic meditations: https://monoskop.org/images/0/09/Oliveros_Pauline_Sonic_Meditations_1974.pdf

Mortens Svenstrups lyttekursus: https://www.fof.dk/da/kbh/kurser/musik-og-sang/musik/hoerelaere-nodelaere-musikteori/deep-listening-laer-at-lytte-til-verden-som-musik