Jenny Gräf Sheppard og lydene mellem os

Vi hører ikke bare med vores ører; vi hører med hele kroppen, og vi eksisterer bl.a. på kloden gennem forskellige lydlige relationer. Men kan nye forståelser af lytning ændre vores måde at være her med hinanden på? Kan lyd eksempelvis gavne folk med psykiske lidelser? Kan den hjælpe folk med alzheimers med at huske? Eller stimulere knoglevækst? På Laboratoriet for Lyd på Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler i København undersøger Jenny Gräf Sheppard selve vores forhold til lyd og lytning gennem eksperimenter, workshops og et projekt hun kalder Sounding Bodies.

Læs mere om Sounding Bodies på www.soundingbodies.kunstakademiet.dk. Læs mere om Det Æstetiske Øre på www.detæstetiskeøre.dk og om udstillingen på Rønnebæksholm på www.roennebaeksholm.dk/events/det-aestetiske-oere